Всі фахівці Capital Times зобов'язані:
 • Діяти відповідно до своєї компетенції, згідно принципів чесності і добропорядності, дотримуючись норм етики по відношенню до суспільства, клієнтів, колег і учасників ринку капіталу
 • Ставити дотримання інтересів клієнтів вище власних особистих інтересів
 • При проведенні інвестиційного аналізу та рекомендацій діяти з достатньою обережністю, покладаючись на власну незалежну професійну думку
 • Підтримувати і підвищувати свій професійний рівень, а також прагнути до збереження і підвищення професійного рівня інших фахівців 

Стандарти професійної поведінки
Професіоналізм
 • Знання закону. Фахівці Capital Times повинні розуміти і дотримуватися всіх чинних законів, юридичних норм і розпоряджень уряду, регулятивних організацій або служб ліцензування.
 • Незалежність і об'єктивність. З метою забезпечення незалежності та об'єктивності професійної діяльності фахівці Capital Times зобов'язані діяти розважливо, керуючись розумним ступенем обережності.
 • Введення в оману. Фахівці Capital Times не мають права свідомо перекручувати факти, що стосуються інвестиційного аналізу і рекомендацій, а також інвестиційної та іншої професійної діяльності.
 • Неправомірна поведінка. Фахівці Capital Times не мають права здійснювати професійну діяльність, що має на увазі шахрайство, обман або навмисне введення в оману, а також здійснювати будь-які дії, здатні згубно позначитися на їхній професійній репутації, доброчесності та компетенції.
Забезпечення доброчесності на ринку капіталу
 • Істотна непублічна інформація. Консультанти Capital Times, що володіють конфіденційною фінансовою інформацією, здатною вплинути на оцінку вартості інвестицій, не мають право діяти або заохочувати діяльність інших з використанням даної інформації.
 • Маніпуляція ринком. Консультанти Capital Times не мають права спотворювати ціни або штучно збільшувати обсяги торгівлі з метою введення в оману учасників ринку.
Обов'язки по відношенню до клієнтів
 • Лояльність, увага і розважливість. Фахівці Capital Times зобов'язані виявляти лояльність по відношенню до клієнтів і діяти розважливо з розумним ступенем обережності
 • Забезпечення чесності угод. Фахівці Capital Times повинні діяти чесно і неупереджено при наданні інвестиційного аналізу і рекомендацій, а також здійсненні інвестиційної та іншої професійної діяльності.
 • Відповідність вимогам.
  1. Перш ніж давати рекомендації або здійснювати інвестиційну діяльність, фахівці Capital Times зобов'язані:
   • Навести відповідні довідки про клієнта і оцінити його інвестиційний досвід, платоспроможність, наявність ризику або фінансових труднощів
   • Упевнитися в тому, що здійснювані інвестиції відповідають фінансовому становищу клієнта і узгоджуються з його цілями, а також з його повноваженнями або наявністю обмежень
   • Оцінити відповідність інвестицій вимогам клієнта на основі аналізу всього інвестиційного портфеля
  2. Відповідаючи за управління портфелем, фахівці Capital Times повинні давати інвестиційні рекомендації або здійснювати інвестиційну діяльність у відповідності до встановлених цілей та обмежень інвестиційного портфеля.
 • Презентація результатів. Надаючи відомості про інвестиційні результати, фахівці Capital Times повинні докладати належних зусиль щодо забезпечення точності і повноти інформації.
 • Забезпечення конфіденційності. Фахівці Capital Times зобов'язані забезпечувати конфіденційність інформації колишніх, існуючих і потенційних клієнтів.
Обов'язки по відношенню до компанії
 • Лояльність. По відношенню до компанії фахівці Capital Times зобов'язані використовувати свої професійні навички та вміння з метою отримання компанією прибутку. Фахівці Capital Times зобов'язані дотримуватися вимоги про конфіденційність, а також не мають права заподіяння компанії будь-якого іншого збитку.
 • Отримання додаткової винагороди. Фахівці Capital Times не мають права приймати подарунки, пільги, винагороду або іншу плату, якщо може виникнути конфлікт інтересів з компанією.
 • Відповідальність керівників. Керівники Capital Times повинні докладати усіх необхідних зусиль з метою запобігання порушень діючих законів, процесуальних норм і положень, а також Кодексу, особами, які перебувають під їх керівництвом.
Інвестиційний аналіз, рекомендації та дії
 • Ретельна перевірка адекватності підстав для прийняття інвестиційних рішень.
  Фахівці Capital Times зобов'язані:
  1. Докладати належних зусиль, ретельно вивчати і перевіряти всі можливі матеріали, бути незалежними при здійсненні інвестиційної діяльності та виробленні інвестиційних рекомендацій.
  2. Мати належні адекватні обґрунтування, підкріплені необхідними дослідженнями та аналізом, для здійснення інвестиційних рішень, надання рекомендацій або здійснення інвестиційної діяльності.
 • Надання інформації існуючим та потенційним клієнтам.
  Спеціалісти Capital Times зобов’язані:
  1. Надавати клієнтам інформацію щодо характеру, головних принципів і особливостей інвестиційного процесу, а також критеріїв, що використовуються при проведенні інвестиційного аналізу, виборі цінних паперів та формуванні інвестиційних портфелів. Крім того, фахівці Capital Times зобов'язані своєчасно інформувати клієнтів про будь-які зміни, здатні істотно вплинути на зазначені процеси.
  2. Діяти розважливо при аналізі чинників, що грають істотну роль при формуванні рекомендацій, проведенні інвестування і вказувати на дані фактори існуючим та потенційним клієнтам.
  3. Розмежовувати факти і думки при проведенні інвестиційного аналізу і виробленні рекомендацій.
 • Ведення документації. Фахівці Capital Times зобов'язані вести необхідну документацію для обґрунтування рекомендацій, інвестиційного аналізу і інвестицій або іншого обміну інформацією щодо інвестиційних процесів з клієнтами.6
Конфлікт інтересів
 • Повідомлення про наявність конфлікту. Фахівці Capital Times зобов'язані достовірно і повно повідомляти про всі фактори, які здатні зробити істотний вплив на їх незалежність і неупередженість або відбитися на виконанні ними відповідних зобов'язань щодо клієнтів, а також компанії.
 • Пріоритет інвестиційних операцій. Інвестиційні операції, що проводяться в інтересах клієнтів і компанії, повинні мати пріоритет над інвестиційними операціями, в проведенні яких зацікавлені фахівці Capital Times
 • Винагорода третіх осіб за надання інформації. Фахівці Capital Times зобов'язані надавати клієнтам і компанії належну інформацію щодо вигоди, оплати чи винагород, які виплачуються або отримуються третьою особою за надання рекомендації певної продукції або послуг.

Основні джерела інформації:
 • Інститут Сертифікованих фінансових аналітиків (CFA Institute)
 • The Global Investment Performance Standards (GIPS)

PR & МЕДИА

Capital Times
Продажа украинско-австралийского производителя ДАФМИ группе Вати-Авто
Производитель «Дафми», активы которого находятся в г. Днепропетровске (Украина), был продан стратегическому инвестору Группе компаний "ВАТИ" (г. Волжский, Россия) через свое дочернее подразделение…
Capital Times
Девиз следующих лет: Кэш - король
Хочу поделиться выводами и размышлениями по итогам форума "Рынок капитала в Республике Беларусь" и общения с бизнесменами Непрерывный поток быстрых изменений требует особого внимания и…
Capital Times
Продажа группы "INTO-SANA" инв. фонду "Siguler Guff & Company"
Capital Times Investment Company выступила эксклюзивным финансовым консультантом по сделке продажи контрольного пакета акций группы компаний «ИНТО-САНА» (Украина) компании SIGULER GUFF & COMPANY…