Анкета для участі в Майстер-класі

Інформація про учасника: 
П.І.Б. (повністю)* Посада*
Телефон*
E-mail*
Назва організації, яку учасник представляє*
Юридична адреса організації*

Реквізити організації:
Код ЄДРПОУ*
Номер банківського рахунку* Найменування банку* МФО*ИНН*
Особа уповноважена підписати договір: 
П.І.Б. (повністю)*Посада*

Контактна особа, відповідальна за процедуру реєстрації: 
П.І.Б. (повністю)*Телефон*E-mail*

Звідки Ви дізналися про майстер-клас?*