RU
Выбор языка
RU
UA
EN
UA
Вибір мови
RU
UA
EN
EN
Language selection
RU
UA
EN
ПОВЕРНУТИСЯ НАЗАД
Заказать звонок
 
Request a call
 
Замовити дзвінок
 
Задать вопрос
Ask a question
Задати питання

Реструктуризація фінансової заборгованості перед банками

Наша робота націлена на фінансове оздоровлення позичальника, дотримання балансу інтересів позичальника і кредитора
Наша робота націлена на фінансове оздоровлення позичальника, дотримання балансу інтересів позичальника і кредитора
Банку потрібно більш глибокий аналіз перспектив позичальника
Складність процесу одночасної реструктуризації кредитів від декількох банків
Позичальнику і банку не вдається досягти балансу інтересів
Банку необхідний контроль виконання позичальником взятих зобов'язань
Незалежне дослідження і багатофакторний аналіз дозволяє сформувати альтернативний погляд на стан бізнесу Позичальника
Управління проектом і координація дій всіх залучених сторін
Розробка компромісного рішення і взаємоприйнятного механізму
Створення контрольної функції
ЕТАПИ РОБОТЫ

Детальний аналіз позичальника

(Фін., операційні показники, ринок)

1-й місяць

ДЕТАЛЬНІШЕ

Аналіз перспектив розвитку позичальника

2-й місяць

Незалежну експертну думку щодо антикризової стратегії Позичальника

Розробка мульти-сценарної фін. моделі позичальника

Розробка програми реструктуризації заборгованості

ДЕТАЛЬНІШЕ

Структурування та закриття угоди

3-й місяць

Презентація для Банку аналізу стратегії розвитку і фін. моделі позичальника

Розробка механізмів реструктуризації

Створення механізму контролю

ДЕТАЛЬНІШЕ

Детальний аналіз позичальника

Аналіз доходів

• Детальний розгляд продуктової лінійки

• Аналіз умов розрахунків з покупцями

• Аналіз цінової політики позичальника

аналіз витрат

• Аналіз структури собівартості та інших витрат

• Аналіз умов розрахунків з постачальниками

• Аналіз ефективності діяльності позичальника в цілому і окремих сегментів зокрема


Аналіз кредитного портфеля

• Аналіз валютної та тимчасової структури кредитного портфеля

• Аналіз основних умов кредитування і кредитних ковенант


Аналіз ринків діяльності

• Аналіз динаміки, тенденцій і потенціалу ринків, на яких працює позичальник

• Аналіз конкурентного середовища та займаної частки ринку

• Аналіз конкурентних переваг і ринкового позиціонування позичальника

Економічне обгрунтування повернення боргу

Аналіз антикризової стратегії розвитку позичальника

• Незалежний погляд на основні положення стратегії розвитку компанії

• Аналіз стратегічних розвилок

• Аналіз основних короткострокових і довгострокових цілей антикризової програми

• Альтернативна експертна думка щодо антикризової програми


Розробка мультісценарной фінансової моделі

• Прогноз динаміки і структури ринку, займаної частки

• Прогноз капітальних інвестицій та напрямів їх використання

• Прогноз основних операційних показників і фінансової звітності

• Розрахунок ключових фінансових ковенантів

• Розрахунок потреби в оборотному капіталі

• Оцінка вартості бізнесу

• Моделювання сценарію розвитку позичальника без реструктуризації боргу і з декількома варіантами її реалізації

• Висновок про здатність компанії обслуговувати борг


Розробка програми реструктуризації заборгованості

• Обгрунтування необхідності зміни графіків платежів, процентних ставок, списання, реструктуризації заборгованості перед банком

• Розробка варіантів рефінансування заборгованості

• Залучення фінансування комерційних банків і міжнародних фінансових інститутів

• Аналіз переваг і ризиків різних пропозицій реструктуризації

• Повний супровід у всіх переговорних процесах

Структурування та закриття угоди

Зміна тимчасової структури боргу

• Кредитні канікули

• Зміна графіка платежів

• Продовження терміну кредиту


+ Поліпшення ліквідності підприємства

+ Можливість синхронізації виплат з очікуваного грошового потоку підприємства

- Надання додаткового забезпечення

- Підвищена кредитне навантаження в період після канікул


Зміна валютної структури боргу

• Конвертація боргу в іноземній валюті (USD / EUR) в UAH


+ Зниження валютних ризиків, пов'язаних з подальшою девальвацією національної валюти

+ Можливість конвертації за пільговим курсом нижче ринкового рівня

- Підвищення відсоткової ставки по кредиту


Поступка частки в капіталі компанії-позичальника

• Уступка частки в капіталі компанії-позичальника

• Продаж непрофільних активів для погашення частини заборгованості


+ Зменшення кредитного навантаження на підприємстві

+ Можливість поліпшення умов кредитування

+ Позбавлення від непрофільних активів

- Часткова втрата контролю над бізнесом

Залучення Capital Times дозволить значно підвищити ефективність процесу

Досягнення найбільш прийнятних умов реструктуризації

• Розуміння офіційних процедур, а також «внутрішньої кухні»

в банківському секторі

• Налагоджені бізнес-контакти у багатьох банках

• Розробка переговорної стратегії, з урахуванням специфіки конкретного кредитора і позичальника

Підвищення ймовірності реалізації угоди

• Значний досвід моделювання фінансового стану та аналізу стратегії розвитку клієнта, а також структурування складних угод


• Мотивація на результат (бонусна складова винагороди)

Економія управлінського ресурсу

• Залучення консультанта дозволяє менеджменту клієнта зосередитися на своїй основній діяльності

• Наш досвід буде корисний у розробці програми анти-кризових заходів на підприємстві і встановленні контролю за її виконанням

Ефективна проектна команда

• Разносторонний досвід власної команди, яку при необхідності ми також посилюємо зовнішніми консультантами

• Налагоджена зв'язок з провідною юридичною компанією АСТЕРС (Україна) і SBH (Білорусь), яка має великий досвід роботи в цьому процесі

Приклади кейсів
Найбільший Білоруський холдинг

В результаті роботи були переглянуті терміни оплати і збільшені ліміти з 5-ма банками, реструктуризований банківський борг

Детальніше
Великий Український виробник продуктів харчування

В результаті роботи Capital Times були переглянуті терміни оплати і збільшені ліміти з 4-ма банками, що стабілізувало бізнес

Детальніше
Найбільший виробник дорожньо-транспортної техніки

Поліпшення умов фінансування і збільшення кредитного ліміту дозволило наростити продажі і підвищити маржинальність

Детальніше

Структурування та закриття угоди

Напрямки роботи Capital Times

1. Підвищення фінансової ефективності:

  • Збільшення лімітів від постачальників
  • Реструктуризація фін. заборгованості
  • Залучення доп. фінансування
  • Проведено переговори з продажу неопераційних активів
  • Оцінка економічної ефективності управлінських рішень
  • Участь в розробці облікової політики

2. Зміни в організаційній структурі:

  • Перші два місяці проекту Радник здійснював управління Компанією зміщений з посади CEO і топ-менеджера напрямків
  • Додатково найнята команда менеджерів з продажу та мерчендайзерів

3. Реалізація програми підвищення продажів

4. Погодження бюджетів і стратегії розвитку

5. Моніторінг управлінської звітності

6. Проведення аудиту за підсумками 2013р.

7. Підготовка мультисценарної бізнес-моделі розвитку та оцінка бізнесу


Досягнуті результати

Результати діяльності компанії:

- Відновлено позитивні темпи зростання продажів: приріст за 1П 2014р. склав + 32% отн. 1П 2013р.

- Вихід на позитивне значення EBITDA. Зростання EBITDA за 8 міс. 2014р. склав + 25% отн. 8 міс. 2013р.


Умови реструктуризації боргів:

Ініційовано питання щодо отримання факторингу і зміни графіків платежів з банками:

- Банк №1 - відстрочка на 4 міс.

- Банк №2 - перегляд графіка повернення кредиту та збільшення ліміту

- Банк №3 - перегляд графіка повернення кредиту

- Банк №4 - отримано додаткове фінансування

Структурування та закриття угоди

Напрямки роботи Capital Times

1.Підвищення фінансової ефективності:

• Збільшення лімітів від постачальників

• Реструктуризація фін. заборгованості

• Залучення доп. фінансування

• Проведено переговори з продажу неопераційних активів

• Оцінка економічної ефективності управлінських рішень

• Розробка облікової політики

2.Оперативна зміна кредитного ліміту

3. Перегляд графіка погашення зобов'язань

4. Зменшення процентної ставки

5. Зміна валюти кредиту

6. Створення казначейства і збільшення ефективності оборотності фінансових коштів

7. Побудування мультисценарної фінансової моделі холдингу, проведення оцінки бізнесу, використання інструментів стрес-тестування, створення і моніторинг управлінської звітності


Досягнуті результати

1. Податкове планування й оптимізація - ефект 200к євро

2. Ефект від зміни валюти кредиту перед девальвацією більш 5 млн євро

3. Істотне зниження процентних ставок (на 20-30 %%) і підвищення маржинальність бізнесу завдяки організації конкурсу серед банків

4. Продажа непрофільних активів

5. Заміна боргового інструменту з кредиту на облігації

6. Залучений прямий кредит від австрійського Райфайзенбанк (Австрія) на 10 млн євро

Структурування та закриття угоди

Напрямки роботи Capital Times

1. Підвищення фінансової ефективності:

- Реструктуризація фін. заборгованості

- Залучення доп. фінансування

- Перегляд умов роботи з постачальниками

2. Розробка стратегії розвитку

3. Податкова оптимізація

4. Юридична реструктуризація

5. Підготовка мультисценарної бізнес-моделі розвитку та оцінка бізнесу


Досягнуті результати

Результати діяльності компанії:

1. Зростання продажів на 25% протягом двох років

2. Істотне збільшення маржинальність бізнесу, в тому числі завдяки:

- збільшення в два з половиною рази обсягів виробництва високо маржинального продукту

- результатами реструктуризації боргу

Умови реструктуризації боргу:

1. Заміна боргового інструменту з кредиту на облігації

2. Збільшення кредитного ліміту

3. Продовження терміну фінансування

4. Перегляд графіка погашення зобов'язань

5. Кредитні канікули

6. Зменшення процентної ставки

Команда з реструктуризації
Сергій Гончаревич
Керуючий партнер
Євген Кудрицький
Партнер
Кирило Крупенков
Директор офису в Мінську
Дмитро Барановський
Віце-президент
Залиште свої дані та замовте
безкоштовну консультацію
Ваш E-mail
Прізвище та Ім'я
Ваш телефон
Ваша компанія та посада
Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтеся
c політикою конфіденційності