Managing partners

Sergey Goncharevich
Sergey Goncharevich
Managing Partner
MBA
Erik Nayman
Erik Nayman
Managing Partner
PHD

The executive team

Irina Starodubova
Irina Starodubova
Associated Partner
Oleg Stadnik
Oleg Stadnik
Head of Investment Banking Department
Viktor Sizonenko
Viktor Sizonenko
Head of Trading
Dmitriy Baranovskiy
Dmitriy Baranovskiy
Vice President
Artem Shcherbyna
Artem Shcherbyna
Financial Analyst
Vadim Rogulskyi
Vadim Rogulskyi
Associate